Projektbeskrivning

Engagera med film

Vill du skapa engagemang så att dina kunder sprider ditt budskap och driver trafik till din sajt? Hej Kund har ett långt samarbete med biståndsorganisationen Läkarmissionen vars idé är att förändra framtiden för utsatta människor – med hjälp av enskilda givare i Sverige.

Bakgrund

Läkarmissionen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1958 har arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2015 förmedlade man mer än 100 miljoner kronor till hjälpinsatser, främst i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner.

Målsättning

Läkarmissionen vill engagera människor, ibland snabbt vid katastrofer men man behöver också långsiktigt nå ut genom bruset med innehåll som väcker uppmärksamhet och berör. Målsättningen är att engagemanget ska resultera i att människor ger stöd till ett specifikt projekt i form av ett engångsköp, eller blir månatliga givare och att de sprider budskapet vidare.

Hej Kund slarvar aldrig med ett uppdrag. Inställningen är att man inte ger sig förrän man verkligen har fått det material man vill ha – och det gäller både på landsbygden i Kenya och en vanlig dag i Stockholm. Det ger Hej Kund ett starkt mervärde eftersom det material som produceras och levereras alltid håller hög klass.

Eva Nordenstam von Delwig, Informationsansvarig, Läkarmissionen

Lösning

Genom att vara med och planera och producera kampanjmaterial och uppföljning till befintliga Läkarmissionsgivare har Hej Kund varit med och stärkt Läkarmissionens varumärke, nått nya målgrupper och samlat in pengar. Hej Kund har bland annat paketerat ett komplext och svårt ämne som könsstympning i Kenya på ett koncist och lättillgängligt sätt, via korta filmer. Läkarmissionen har sedan annonserat filmerna mot passande målgrupp. På så sätt har innehållets livslängd blivit längre och fått större effekt.

Resultat för kampanj mot könsstympning

  • Insamlingsmålet uppnåddes genom att 1000 köp gjordes à 200 kr av de som nåddes av budskapet.
  • Stor räckvidd och ökad interaktivitet i form av många visningar, kommentarer och delningar.
  • Stärkt varumärke för Läkarmissionen samt 500 helt nya adresser från givare som kom in via köpen under insamlingen.

Exempel på innehåll som vi skapat för Läkarmissionen

Kampanjfilm mot könsstympning i Kenya, 2017.

Tackfilm till skolbarn i Sverige som varit med i Aktion Julklappen.

Film om projekt mot barnarbete i Etiopien.

Film för julinsamling till gatubarn i Rumänien.

Intresserad av samarbete?

Kontakta oss gärna så kan vi tillsammans se hur vi bäst kan hjälpa dig!

Tim Svensson

Tim Svensson

tim@hejkund.se
072- 505 09 05

Intresserad av samarbete?

Kontakta oss gärna så kan vi tillsammans se hur vi bäst kan hjälpa dig!

Tim Svensson

Tim Svensson

tim@weturn.se
072- 505 09 05

Fler exempel på kunder som vi hjälpt med innehåll:

E-butik i Norden

Fysiskt magasin / Nätsmart

Weleda Sverige

Inspirationssajt / Nyhetsbrev / Sociala medier